גן כלנית

נותרו מס' מקומות לשנה``ל הבאה.
2 קבוצות גיל, משנה ועד 2.8 שנים

לחץ ללהכיר אותנו

ילדות בכפר

ההרשמה בעיצומה

לחץ ללהכיר אותנו

גן בכפר

תזונה בריאה

לחץ ללהכיר אותנו

טלטלים

ההרשמה בעיצומה

לחץ ללהכיר אותנו