טופס הרשמה

טופס הרשמה

שם הגן

שם הגננת

טלפון

טלפון נייד

Email

Website

כתובת

אזור

ימי פעילות הגן

שעות פעילות הגן

שעות פעילות
בימי ו'

מס' ילדים בגן

מס' אנשי צוות בגן

מס' כיתות (באם קיים)

גילאי הילדים בגן

מס' ארוחות ביום

השתייכות הגן

רקע על הגננת

רקע על הגן

פעילות כללית בגן, תכנים וחוגים

מלל חופשי לגננת

בקשות מיוחדות לצוות אתר "מודיעין שלי"