תנאי השימוש באתר

תנאי השימוש באתר

השימוש באתר MyModiin.Com ובכל השירותים הניתנים בו כפופים להסכמתכם וקבלה מוחלטת של תנאי השימוש שלהלן:

התכנים המופיעים באתר נועדו לספק מידע בלבד. התכנים כוללים תמונות , קליפ וידאו וכל הכתוב בדף הפרסומי הינם באחריות המפרסמים בלבד. התכנים יכולים לבטא גישה או תפיסה אישית ואין לראות בהם משום הבעת דעה, המלצה או הנחיה של בעלי האתר ו/או מפעיליו.

על-ידי שימוש באתר, מסכימים המשתמשים כי לא תהיה להם כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר ומפעיליו בעקבות השימוש בו. כל שימוש במידע הקיים באתר זה הנו על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

שמירה על פרטיות:

אתר MyModiin.Com מתחייב בזאת לשמור שמירה מלאה על פרטיות המשתמשים ללא כל תנאי. כל פרט אשר יוזן באתר ישמש לצרכי האתר בלבד ולא יועבר לשימוש צד שלישי כלשהו. כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח מעת לעת, למי מהמשתמשים שיאשר זאת, הודעות פרסומיות שלנו ו/או של שותפינו המסחריים. עומדת למשתמשים הזכות להימחק מרשימת התפוצה שלנו בכל עת וללא כל תנאי.